జాతి రత్నాలు ఫస్ట్ వీకెండ్ కలెక్షన్స్

Mon 15th Mar 2021 01:06 PM
jathi ratnalu movie,jathi ratnalu first weekend collections,jathi ratnalu 4 days collctions,naveen polishetty,anudeep,swapna cinemas  జాతి రత్నాలు ఫస్ట్ వీకెండ్ కలెక్షన్స్
Jathi Ratnalu 4 Days Worldwide Collections జాతి రత్నాలు ఫస్ట్ వీకెండ్ కలెక్షన్స్

ఏరియా                కలెక్షన్స్  (కోట్లలో)

నైజాం                            7.11

సీడెడ్                            2.07

నెల్లూరు                         0.56

కృష్ణా                             1.07

గుంటూరు                      1.30

వైజాగ్                           2.21

ఈస్ట్                             1.09

వెస్ట్                              0.95

టోటల్ ఏపీ & టీస్ షేర్     16.36

ఇతర ప్రాంతాలు               0.55

ఓవర్సీస్                         3.25

టోటల్ వరల్డ్ వైడ్ షేర్     20.16

Jathi Ratnalu 4 Days Worldwide Collections:

Jathi Ratnalu First Weekend Collections